Specjalizujemy się w projektowaniu i ekspertyzach

W ostatnich latach opracowaliśmy kilkadziesiąt projektów konstrukcji wsporczych pod suwnice natorowe jedno- i dwudźwigarowe, instalowane w halach produkcyjno-magazynowych. W części tych obiektów nie był wcześniej planowany transport wewnętrzny realizowany przy użyciu suwnic, wobec czego niezbędne było wykonanie kompleksowe konstrukcji wraz z fundamentami dostosowanymi do istniejącej infrastruktury. W grupie tych obiektów znalazły się zarówno konstrukcje pod niewielkie urządzenia o udźwigu 1,25 t czy 2,5 t, jak również poważne estakady i tory jezdne dla suwnic o udźwigu rzędu 60, 75 a w jednej hali nawet 120 t. Zaprojektowaliśmy także cały szereg fundamentów pod żurawie słupowe.

Przykłady konstrukcji wykonywanych przez nas:

 • Niezależne i kompleksowe konstrukcje wsporcze pod suwnice
 • Belki podsuwnicowe pod nowe dźwignice
 • Optymalizacja projektów estakad zmniejszająca masę konstrukcji
 • Ekspertyzy i weryfikacje istniejących torowisk w celu wymiany suwnicy na większą

Szczególną pozycję w naszych działaniach zajmują zagadnienia dotyczące elastycznego posadawiania maszyn i urządzeń na wibroizolacji. Dotyczy to zarówno nowych rozwiązań, jak również modernizacji konstrukcji istniejących, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w następstwie wieloletniej eksploatacji. Oferujemy cały szereg wibroizolatorów własnej konstrukcji, których parametry dobieramy indywidualnie za pomocą opracowanego specjalnie dla tych potrzeb programu obliczeniowego.

Najczęściej projektowaliśmy posadowienie elastyczne pod średniej wielkości młoty matrycowe (MPM 3000 i MPM 10000B), ale również mieliśmy okazję projektować fundament i dostarczać zestawy tłumiące drgania pod młot MPM 31500B.

Zaprojektujemy i dostarczymy wibroizolatory:

 • sprężynowo-lepkościowe (np. pod młoty kuźnicze lub prasy)
 • sprężynowe
 • stalowo-gumowe
 • gumowe

  Projektujemy duże obiekty przemysłowe w oparciu o potrzeby Inwestora i przykładając szczególną wagę do zagadnień optymalizacji wychodząc z założenia, że w dzisiejszych czasach należy projektować nie tylko poprawnie pod względem technicznym, ale również w sposób racjonalny i ekonomiczny ze względu na koszty wykonania całej konstrukcji. Staramy się przewidzieć problemy już na etapie projektowym, aby uniknąć ich w wykonawstwie, udaje się to głownie dzięki stosowaniu programów 3D, które umożliwiają uniknięcie kolizji i pomyłek zestawieniowych, a także wspomagają przy konsultacji między branżami.

  Zajmujemy się projektowaniem obiektów od A do Z. Wykonujemy:

  • Projekty koncepcyjne
  • Projekty budowlane oraz budowlane zamienne
  • Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych i stalowych
  • Projekty warsztatowe konstrukcji żelbetowych i stalowych
  • Optymalizację konstrukcji w celu zmniejszenia kosztów budowy
  • Projekty montażu konstrukcji

  Fundamentami pod maszyny i urządzenia technologiczne zajmujemy się już ponad 20 lat wykonując kompleksowe projekty, ekspertyzy naukowo-techniczne oraz prowadząc badania tych konstrukcji. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, spotkaliśmy się z bardzo różnymi maszynami i stawianymi przez nie wymaganiami, angażując się w projekty branż przemysłu metalurgicznego, hutniczego, celulozowo-papierniczego oraz drzewnego.

  Opracowywaliśmy projekty fundamentów pod maszyny typu:

  • Młoty kuźnicze o różnych energiach uderzenia
  • Maszyny drukarskie
  • Maszyny papiernicze
  • Maszyny i urządzenia do obróbki metalu
  • Prasy hydrauliczne
  • Młoty matrycowe
  • Filtry i wieże wentylacyjne
  • Turbina parowa
  • Jednostka kogeneracyjna

   Przez lata specjalizowania się w obiektach przemysłowych jesteśmy w stanie dokładnie zdiagnozować problemy techniczne występujące w budynkach i konstrukcjach, a także przedstawić metody naprawy lub wzmocnienia zniszczonych elementów. Poprzez analizę dokumentacji projektowej, wizję lokalną, wykonanie badań (nieniszczących, a jeśli potrzeba to również odwiertów), obliczenia wytrzymałościowe, sprawdzamy kompleksowo obiekt i przekazujemy opracowaną opinię lub ekspertyzę techniczną z wnioskami, zleceniami oraz propozycjami napraw lub wzmocnień w zależności od potrzeb klienta.

   Wykonywaliśmy opracowania w zakresie:

   • Szczegółowej oceny stanu technicznego budynków
   • Opinie na temat awarii budynków
   • Oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych hal produkcyjnych i magazynowych
   • Analizy nośności konstrukcji wsporczej i belek podsuwnicowych w celu wymiany suwnicy na większą
   • Oceny wpływu drgań pochodzących od maszyn i urządzeń na obiekty istniejące oraz przebywających w otoczeniu ludzi