Galeria wybranych realizacji projektów przemysłowych

ForgeX Polska - Rzeszów

Przeniesienie młota kuźniczego MPM 5000 z pierwotnego fundamentu do zaadaptowanego fundamentu młota MPM 1000, dające najkrótszą przerwę techniczną w produkcji. Według naszego projektu wykonawczego dostosowany został fundament mniejszego młota, gdzie na nowej żelbetowej płycie z cokołem zastosowane zostało 12 sztuk wibroizolatorów sprężynowo-lepkościowych pod kowadłem. Wibroizolacja była przez nas wyprodukowana, dostarczona oraz zamontowana.

Zakład poligraficzny POL-MAK - Iława

Projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji żelbetowej i stalowej całego obiektu, wraz z fundamentami pod technologie. Obiekt o powierzchni ponad 5800 m2 na którą składają się między innymi biurowiec, hala produkcyjna oraz hale magazynowe. W drugiej fazie obiekt został rozbudowany o dodatkową powierzchnię magazynową.

Velux - Gniezno

Projekt budowlany, indywidualny projekt wykonawczy posadzki oraz warsztatowy estakady podsuwnicowej pod dwie suwnice 4t o rozpiętości 10,8m w istniejącej hali. Długość torowiska to 80,2m. Posadzka została tak zaprojektowana, aby możliwe było zakotwienie do niej słupów estakady bez konieczności wykonywania oddzielnych fundamentów.

IMA Polska - Kijewo

Projekt budowlany, projekt wykonawczy fundamentów i warsztatowy konstrukcji  stalowej czterech estakad podsuwnicowych dla dwóch suwnic o udźwigach 10t i jednej 5t o rozpiętości 22m i długości torowiska 37m oraz jednej suwnicy 10t o rozpiętości 29,6m i 37m.

Jelenia Plast - Jelenia Góra

Projekt budowlany oraz warsztatowy belek podsuwnicowych na trzy suwnice jeżdżące w dwóch poziomach. Jedna suwnica 10t o rozpiętości ponad 35m, jeżdżąca po 35,5m torowisku, zlokalizowana niżej i obsługująca część hali oraz dwie suwnice pod dachem, rozpięte na ponad 36m, potrafiące podnieść ładunek 10t i 40t i przenosić go na długości 90m.

Convert Paper - Gostyń

Projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji żelbetowej i stalowej rozbudowy istniejącej hali produkcyjno-magazynowej o część magazynową o powierzchni ponad 6500 m2 wraz z wiatą nad wagą samochodową i zadaszeniem części podjazdów załadunkowych.

Dongjin Electronics Poland - Chodzież

Ekspertyza i adaptacja istniejących hal pod trzy nowe suwnice. Dostosowanie obiektów obejmowało sprawdzenie, naprawę i wzmocnienie istniejących belek żelbetowych pod suwnicę natorową 20t o rozpiętości 16,1m, sprawdzenie i wzmocnienie istniejących belek stalowych dla suwnicy podwieszanej 5t o rozpiętości 15m oraz zaprojektowanie nowej estakady podsuwnicowej montowanej na konsolach do wcześniej sprawdzonych słupów żelbetowych dla suwnicy 5t i rozpiętości 17m.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego - Staw

Projekt budowlany, projekt wykonawczy fundamentów i warsztatowy konstrukcji  stalowej estakady jedno belkowej przeznaczonej dla suwnicy o udźwigu 5t, rozpiętości 10,5m i długości torowiska 10m. Jeden z fundamentów estakady jest jednocześnie fundamentem technologicznym pod dekanter.

HSW - Kuźnia Stalowa Wola

Zaprojektowanie nowego posadowienia elastycznego na wibroizolacji dla największego młota matrycowego Huty Zygmunt MPM 31500B oraz wyprodukowanie, dostarczenie i montaż 21 wibroizolatorów sprężynowo-lepkościowych. Zupełnie nowy fundament powstał obok istniejącego i pracującego młota. Po przygotowaniu fundamentu i wibroizolatorów, w czasie wcześniej zaplanowanego przestoju na nowym stanowisku zainstalowano drugi młot o masie bijaka 10t.

Samsung Heavy Industries - Wronki

Projekty budowlane oraz warsztatowe dla 8 estakad podsuwnicowych. Duże zróżnicowanie rozpiętości i udźwigu suwnic oraz dodatkowe zapotrzebowanie na przejazdy pod estakadami skutkowało różnorodnością zastosowanych rozwiązań. Rozpiętości suwnic o udźwigach 25t; 2x25t; 25t; 35t; 5t; 12,5t; 25t i 25t wynosiły odpowiednio 10m; 12,1m; 17,5m; 23,5m; 23,7m; 6,0m; 15,3m i 10,5m a długości toru zaczynały się od 22m, na 113m kończąc.

Flex Films Europa - Września

Projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji żelbetowej i stalowej obiektu o powierzchni prawie 17000 m2 został wykonany w oparciu o model 3D. Ze względu na fundamenty i konstrukcje pod technologie, charakteryzujące się dużym skomplikowaniem, znaczną ilością przejść oraz zróżnicowanym sposobem oparcia model trójwymiarowy usprawnił koordynację oraz pomógł zniwelować kolizje międzybranżowe.

Ruukki - Oborniki

Fundament pod maszynę do obróbki elementów stalowych. Długa i skomplikowana technologia maszyny wymagała wielu przejść i kanałów ukrytych w fundamencie. Wykonany został model 3D całego fundamentu z którego powstał projekt wykonawczy gabarytowy i zbrojeniowy.

PRO-MAR - Poznań

Projekt oraz nadzór nad wykonaniem fundamentu pod młot swobodnego kucia M1350 posadowiony na wibroizolacji gumowej, zastosowanej pod skrzynią fundamentu wraz z dostarczeniem samej wibroizolacji.

WSK - Rzeszów

Przystosowanie istniejącego fundamentu młota matrycowego MPM 1000 do wstawienia w jego miejsce młota MPM 3000 posadowionego na wibroizolacji sprężynowo-lepkościowej wymagało: usunięcia starej wibroizolacji pod blokiem betonowym, skucia części bloku do wyznaczonej rzędnej oraz wykonania nowej płyty żelbetowej wraz z cokołem pod wibroizolację. Po głównych pracach żelbetowych przyszedł czas na produkcję, dostarczenie oraz zamontowanie dziesięciu wibroizolatorów, na których oparto bezpośrednio kowadło młota.

Ruukki - Oborniki

Zmiana suwnicy w hali magazynowej na dźwignicę Konecranes 35t o rozpiętości ponad 33m. Inwestycja wymagała ekspertyzy stanu istniejącej hali, wymiany całego torowiska na nowo zaprojektowane oraz sprawdzenia obliczeniowego słupów żelbetowych po wprowadzeniu zmian.

Kuźnia - Jawor

Przebudowa fundamentu młota matrycowego MPM 10000B. Zakres prac obejmował wyburzenie pierwotnego zniszczonego bloku podkowadłowego, dostosowanie wnętrza skrzyni do nowego rozwiązania, wykonania nowej płyty wraz z cokołem pod wibroizolację, a dalej produkcję, dostarczenie oraz zamontowanie dziesięciu wibroizolatorów sprężynowo-lepkościowych.

Fabryka Wyrobów Metalowych - Osowiec

Projekt, dostawa i montaż wibroizolacji pod młot matrycowy MPM 3000. Młot posadowiony został na 10 wibroizolatorach sprężynowo-lepkościowych.